VĂN HÓA XÃ HỘI

VUA BẢO ĐẠI CÓ CỐNG HIẾN GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ?


– Ông là người có những cải cách mới cho triều đình nhà Nguyễn.

– Ông bãi bỏ các vị thượng thư già cả lạc hậu, thay bằng những người trí thức mới.

– Ông phế bỏ chế độ thái giám vô nhơn tánh, bỏ thủ tục quỳ lạy vua.

– Ông giải tán tam cung, lục viện để hàng ngàn phụ nữ tự do.

– Ông mở rộng ngoại giao với các quốc gia trên thế giới như Campuchia, Trung Hoa Dân Quốc, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Lào, Anh Quốc, Pháp Quốc, Ý Đại Lợi, Thái Lan…

– Năm 1945, ông lợi dụng Pháp bị đảo chánh yêu cầu người Pháp trả lại độc lập cho Việt Nam sau gần 100 năm cai trị.

– Ông và thủ tướng Trần Trọng Kim đã tiếp tế cứu đói cho dân trong trận đói năm Ất Dậu 1945.

– Năm 1948, ông yêu cầu Pháp trả lại sáu tỉnh Nam kỳ cho Việt Nam bị bảo hộ từ ngày cụ Phan qua xin chuộc bất thành.

– Từ đó, ông thành lập quốc gia Việt Nam với các cải cách dân chủ, lập quân đội, lập nội các, thủ tướng, giáo dục, và viết Hiến Pháp đầu tiên cho quốc gia Việt Nam độc lập.

– Ông thành lập trường Võ Bị Sĩ Quan Đà Lạt năm 1948.

– Năm 1949, ông điều hành quốc gia Việt Nam và tham gia Liên Hiệp Quốc và được chấp thuận là một quốc gia hợp pháp, trong khi VNDCCH bị bác đơn.

– Ông đại diện quốc gia Việt Nam độc lập gia nhập Liên Hiệp Quốc Tế Viễn Thông năm 1952 bao gồm vô tuyến, viễn thông, và chọn đầu số điện thoại ở Nam kỳ là ( +84 ).

– Ông thành lập Ngân Hàng quốc gia Việt Nam vào tháng 1 năm 1955 tại bến Chương Dương. ( Sau chánh quyền VNCH tiếp quản vẫn để nguyên tên NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM ).

– Ông dựa vào uy tín của mình kêu gọi quốc tế viện trợ đưa hơn một triệu dân Bắc kỳ vô Nam tỵ nạn CS năm 1954.

Và hơn hết trong gần 20 năm trị vì ông chưa hề làm đổ máu một người con dân Việt Nam nào…

– Năm 1954, ông không tham dự Hiệp Định Genève chia đôi đất nước vì ông không muốn nhìn thấy quốc tế chia cắt đất nước của ông và cũng không muốn nhận lấy “một nửa mảnh sơn hà rách tả tơi” khi Pháp trao trả đất nước lại cho Quốc Chủ của ông.

Vua Bảo Đại đặt dân tộc Việt Nam trên ngai vàng của ông. Thà làm dân nước Tự Do hơn làm vua nước nô lệ…

Và còn rất nhiều việc tốt mà ông đã làm cho đất nước của ông vào thời của ông.

PHAN NGOC MINH

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Cám ơn VUA Bảo Đại , cám ơn tác giả Phan Ngọc Minh đã cho biết một vài việc làm tốt của vua Bảo Đại có lẽ còn nhiều hơn nữa, vì tôi đã là học sinh của Trường Bảo Long ở Dalat.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế