VĂN HÓA XÃ HỘI

MỖI NGÀY MỘT Ý TƯỞNG HAY HAY… Thứ hai 23.3.2020: BAO GIỜ MỚI CÓ ĐẠI DỊCH LÂY LAN… HẠNH PHÚC ? ( À QUAND L’ÉPIDÉMIE DU BONHEUR ? )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế