Chưa phân loại

Video clip bài Nguyện Ca Dòng Chúa Cứu Thế – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, 1992 – Ca đoàn Maria, Me Thiên Chúa – Lễ 5g sáng Chúa Nhật 19.7.2020 Nhà Thờ Kỳ Đồng, Sàigòn

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế