Chưa phân loại

TÍNH TỚI NGÀY 27.8.2022, ĐÃ CÓ 1 TRIỆU NGƯỜI ĐÃ MẤT VÌ ĐẠI DỊCH COVID


Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, WHO, ngày 27.8.2022 vừa qua, cả thế giới đã có tròn 1 triệu người chết vì Đại Dịch Covid, trong số này có cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, bạn hữu, linh mục, tu sĩ trong cộng gia đình và cộng đoàn của chúng ta.

Ngay khoảnh khắc này, xin nguyện chung một Kinh Lạy Cha trao phó tất cả các nạn nhân đã mất hay còn sống cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa: “Xin cứu chúng con cho khỏi Sự Dữ. Délivre-nous du Mal. Deliver us from Evil. Amen”.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế