Chưa phân loại VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho thứ bảy 10.12.2016 – HÃY MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN TIN MỪNG GIÊSU – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Lời Hằng Sống cho thứ bảy 10.12.2016
HÃY MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN TIN MỪNG GIÊSU 
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế