Chưa phân loại

CÚI XIN THÁNH THẦN – Sáng tác: Lm. QUANG UY, DCCT – Trình bày: Ca sĩ KIM THÚY và các con

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế