Chưa phân loại

SO SÁNH SỐ TỬ VONG DO CORONA VIRUS VỚI CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC – www.worldometers.info

Số người chết trên thế giới
từ ngày 1.1 đến ngày 1.4.2020 theo thứ tự:

1. Thai nhi bị giết chết: 10.670.908
2. Chết vì suy dinh dưỡng, chết đói: 2.987.806
3. Chêt do ung thư: 2.061.853
4. Chết do hút thuốc lá: 1.254.997
5. Chết vì bệnh SIDA: 422.032
6. Chết vì ai nạn giao thông: 338.886
7. Chết vì tự tử: 269.209
8. Chết vì bệnh sốt rét: 246.250
9. Chết vì thiếu nước sạch: 211.416
10. Chết vì bệnh cúm: 122.062
11. Chết vì nhiễm Corona Virus: 46.491
( Tính từ cuối năm 2019 tới ngày 25.4.2020:
tổng số nạn nhân Corona Virus:
Nhiễm: 2.867.984
Chết: 200.430
Hồi phục: 818.310 )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế