TRAO TẶNG XE LĂN

CHƯƠNG TRÌNH XE LĂN BERLIN 2019 – TRAO TẶNG 8 XE LĂN Ở BÀ RỊA – THỨ HAI 16.12.2019

Các thầy Trần Lương và Trung Chánh
của Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu
đã làm nhịp cầu để Nhóm Fiat gặp gỡ và trao tặng 8 xe lăn
của các ân nhân trong Chương Trình Xe Lăn Berlin năm 2019
cho bà con già yếu và khuyết tật
tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa,
ngày thứ hai 16.12.2019.


Địa điểm trao tặng chính là Nhà Nguyện của Tu Đoàn,
gần ngay bên một Phòng Khám chữa bệnh Từ Thiện
cả Đông lẫn Tây Y do các thầy phụ trách,
mỗi ngày tiếp nhận khoảng 25 – 30 bệnh nhân nghèo trong vùng.


Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế