TIN MỪNG CHÚA NHẬT VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống Chúa Nhật 13.5.2018: Mc 16, 15-20 – Có Thầy cùng hoạt động với anh em – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế