TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Lời Hằng Sống cho Chúa Nhật 11.12.2016 – HÃY TIN VÀ BƯỚC THEO GIÊSU – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Lời Hằng Sống cho Chúa Nhật 11.12.2016
HÃY TIN VÀ BƯỚC THEO GIÊSU 
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế