TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ephata, hãy mở ra !

LỜI HẰNG SỐNG
Chúa Nhật 23 Thường Niên năm B
Chúa Nhật 9.9.2012 – Chúa Nhật 6.9.2015

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế