TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C – 24.3.2013

CGS vao Gierusalem (2)

http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_xaque.php?id=309

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Lễ Xa Quê Nhà Thờ DCCT Sàigòn
Chúa Nhật 24.3.2013

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế