TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C – Lễ Xa Quê 23.12.2012

image011

http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_xaque.php?id=286

 

Lễ Xa Quê ở Nhà Thờ Kỳ Đồng, Sàigòn, Chúa Nhật 23.12.2012
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế