TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Sám Hối năm C

Nguoi con hoang dang

http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_xaque.php?id=307

3 Dụ Ngôn về Lòng thương Xót: Lc 15, 1 – 32
Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Sám Hối năm C
Thánh Lễ cho Người Xa Quê ở DCCT Sàigòn
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, Chúa Nhật 10.3.2013

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế