TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Sám Hối năm C

image008

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Sám Hối năm C

Thánh Lễ cho Người Xa Quê, Nhà Thờ DCCT
Chúa Nhật 3.3.2013 – 28.2.2016
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế