TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên năm C – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

image009

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên năm C
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nhà Thờ Kỳ Đồng, DCCT Sàigòn
Chúa Nhật 19.6.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế