TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C – 2.12.2012 – 29.11.2015

00. 1 ngon nen

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C

Lễ Xa Quê ở Nhà Thờ Kỳ Đồng, Sàigòn, Chúa Nhật 2.12.2012
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế