TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh 21.5.2017 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng, Sàigòn

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế