TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 21.8.2016 – Lm. Lê Quang Uy, DCCT

Con duong mon

Chia sẻ Tin Mừng Thánh Lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên năm C
Chúa Nhật 21.8.2016 – Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế