TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Thánh Lễ chiều Chúa Nhật 1 Phục Sinh 16.4.2017 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng, Sàigòn

Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 1 Phục Sinh
Luca 24, 13 – 35: “Trên đường về Emmau”

Chiều Chúa Nhật 16.4.2017
Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng, Sàigòn

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế