TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Sám Hối năm C – 22.2.2016

image007

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Sám Hối năm C

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
18 giờ 30 Chúa Nhật 22.2.2016
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế