TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Chúa Nhật 13.1.2013

CGS chiu phep rua 1

Bài giảng Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Lễ Xa Quê DCCT Sàigòn, Chúa Nhật 13.1.2013

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế