TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C – 18g30 Chúa Nhật 20.12.2015

NIEM VUI TIN MUNG

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C – Chúa Nhật 20.12.2015

Thánh Lễ 18 giờ 30 ở Nhà Thờ Kỳ Đồng, Sàigòn, Chúa Nhật 20.12.2012
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế