TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C – 16.12.2012 – 13.12.2015

Gioan Tay Gia 3

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C – 16.12.2012 – 13.12.2015

Lễ Xa Quê ở Nhà Thờ Kỳ Đồng, Sàigòn, Chúa Nhật 16.12.2012
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế