TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng CN 32 TN B Lễ Xa Quê DCCT 11.11.2012

image011

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên năm B
L
ễ Xa Quê DCCT Sàigòn,
Chúa Nhật 11.11.2012 – 2015

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế