TIN MỪNG CHÚA NHẬT

“HỌ TRỖI DẬY, QUAY TRỞ LẠI GIÊRUSALEM…” – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

CHIA SẺ TM CHÚA NHẬT THỨ 3 PS A: "HỌ TRỖI DẬY, QUAY TRỞ LẠI GIÊRUSALEM"

CHIA SẺ TM CHÚA NHẬT THỨ 3 PS A: "HỌ TRỖI DẬY, QUAY TRỞ LẠI GIÊRUSALEM"

Posted by Tin Mừng Cho Người Nghèo on Sunday, April 26, 2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế