TÂM CA NGUYỆN CẦU

LỜI KINH QUEN THUỘC MỖI NGÀY…


Thống Tướng Douglas MacArthur ( 1880 – 1964 ), Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ Quân Đội ở Philippines thập niên 1930, đã để lại một câu nói bất hủ: “In war, there is no substitute for victory” ( Trong chiến tranh, không gì thay được chiến thắng ).

Vậy mà trong tiểu thuật của ông còn có một câu nói bất hủ hơn: “Tôi là một quân nhân chuyên nghiệp, tôi hãnh diện về điều ấy. Nhưng tôi còn hãnh diện hơn, hãnh diện hơn rất nhiều vì được làm một người cha, và niềm hy vọng của tôi là:

Khi tôi đã về bên kia thế giới, con tôi vẫn còn nhớ đến tôi không phải với những hình ảnh trong các trãn chiến, mà là những hình ảnh ở nhà tôi, khi tôi cùng đọc với con tôi những lời kinh quen thuộc mỗi ngày: “Kính mừng Maria đầy ơn phước… Lạy Cha chúng con ở trên Trời…”

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế