TÂM CA NGUYỆN CẦU

LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC – Cộng đoàn Nữ Tu Akita, Nhật Bản

Lạy Chúa Giêsu,

Con cầu nguyện cho các Linh Mục trung kiên và nhiệt thành của Chúa; cho các Linh Mục bất trung và nguội lạnh của Chúa; cho các Linh Mục đang phục vụ trong và ngoài nước và những miền truyền giáo xa xôi; cho các Linh Mục của Chúa đang bị cám dỗ; cho các Linh Mục đang bị bắt bớ và giam cầm vì đạo thánh Chúa; cho các Linh Mục cô đơn, sầu tủi của Chúa; cho các Linh Mục trẻ tuổi của Chúa; cho các Linh Mục đang hấp hối của Chúa; cho linh hồn các Linh Mục đang trong chốn luyện hình. 

Nhưng trên hết, con xin đặc biệt cho các Linh Mục con thương mến nhất, Linh Mục đã rửa tội cho con, các Linh Mục đã ban Bí Tích Hòa Giải cho con; cho các Linh Mục đã cho con rước Mình và Máu Thánh Chúa trong các Thánh Lễ con tham dự; cho các Linh Mục chỉ dạy và hướng dẫn con; cho tất cả các Linh Mục đã làm ơn cho con cách này hay cách khác; và cho linh hồn các Linh Mục của Chúa đã qua đời. 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban tràn đầy sức sống của Chúa cho những người mà Chúa kêu gọi phục vụ Chúa. Xin soi sáng cho họ khi lựa chọn, giúp họ luôn sống trung thành. Xin làm cho họ hăng say và can đảm tận hiến cuộc đời noi theo gương Chúa, hầu làm cho người khác được sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin giữ các ngài bên Trái Tim Chúa và xin ban ơn phước bội hậu cho các ngài bây giờ và ngàn đời về sau. Amen.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế