TÂM CA NGUYỆN CẦU

CẦU NGUYỆN – Mahatma Gandhi


Tôi không phải là một nhà văn chương,
Tôi cũng chẳng phải là một khoa học gia.
Tôi chỉ cố gắng trở thành một người cầu nguyện…

Chính kinh nguyện đã cứu thoát đời tôi.
Không có kinh nguyện, tôi đã đánh mất lý trí…
Chính nhờ niềm bình an đến từ kinh nguyện
Mà khi tôi phải giáp mặt với biết bao thử thách,
Khi tôi phải bương trải giữa muôn ngàn gian truân bỉ cực…
Niềm bình an trong tâm hồn của tôi đã không bị vỡ tan

Người ta có thể sống được một vài ngày mà chẳng cần ăn uống,
Nhưng người ta không thể sống mà thiếu cầu nguyện…
Cầu nguyện là chìa khóa của buổi sáng,
Cầu nguyện là chốt cửa của chiều hôm.
Cầu nguyện, chính là giao ước thánh thiêng
Giữa Thiên Chúa và loài người…

Nguyên tác LA PRIÈRE
MAHATMA GANDHI ( 1869 – 1948 )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế