Có 2 phản hồi

  • Tuyệt vời ! Mình cảm ơn Cha đã viết bài nay ..nghe cũng như cầu nguyện và hiệp thông với tất cả các anh chị em về nhà Chúa trong khao khát được bên Ngài.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế