TÂM CA NGUYỆN CẦU

“CUỐI CÙNG, CON ĐÃ XIN ĐÚNG ĐIỀU TA MONG ĐỢI”

Tôi xin Chúa cho đứa con tàn tật được lành lặn, Chúa trả lời: “Không”. Ngài nói tinh thần lành lặn mới quan trọng, thân xác chỉ là tạm bợ…

Tôi xin Chúa cho tôi kiên nhẫn, Chúa trả lời: “Không”, Ngài nói kiên nhẫn là hoa trái của thử thách, hãy tự tìm lấy…

Tôi xin Chúa cho tôi hạnh phúc, Chúa trả lời: “Không”, Ngài nói Ngài chỉ ban ân huệ, hạnh phúc hay không là tuỳ tôi…

Tôi xin Chúa gia tăng tinh thần, Chúa trả lời: “Không”, Ngài nói tôi phải tự lớn lên, Ngài sẽ cắt tỉa để tôi sinh nhiều trái…

Tôi xin Chúa đừng để tôi đau khổ, Ngài trả lời: “Không”, Ngài nói đau khổ sẽ giúp tôi xa cách những vướng bận trần gian và mang tôi đến gần Ngài.

Tôi đã hỏi: “Vậy liệu Ngài có yêu tôi không ?” Ngài trả lời: “Có”, Ngài nói Ngài ban cho tôi chính Con Một của Ngài, Đấng đã chết vì tôi và ngày kia, tôi sẽ ở cùng Người trên Nước Trời.

Và cuối cùng, tôi thử xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân. Thật bất ngờ, Chúa mỉm cười và nói: “That’s it ! Finally, you beg rightly what I’ve been waiting for. Cuối cùng, con đã xin đúng điều ta mong đợi”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế