QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

CẬP NHẬT VIỆC QUYÊN GÓP CHO QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

Cập nhật tới 21g30 tối thứ tư 13.1.2021

Danh sách trợ giúp bệnh nhân:

01. Chị Giang Thu Hà ( Sàigòn ) qua TK: 2.000.000 VND
02. Một Linh Mục ( gốc Bắc Giang ) qua Uy: 20 USD
03. Một người ẩn danh ( Phú Yên ) qua Uy: 500.000 VND
04. Anh chị Anh – Oanh ( Sàigòn ) qua TK: 30.000.000 VND
05. Ông Ngô Văn Quảng ( Sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
06. Bạn Fiat Ngọc Qu‎ý ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
07. Bạn Fiat Thanh Dung ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
08. Một người ẩn danh ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
09. Một người ẩn danh ( Sàigòn ) qua TK: 300.000 VND
10. Anh chị Bảo – Hiệp ( Sàigòn ) qua TK: 2.000.000 VND
11. Một người ẩn danh ( Sàigòn ) qua TK: 300.000 VND
12. Fiat Hoa Mai ( Tây Ninh ) qua TK: 500.000 VND
13. Bà Đỗ Bạch Thanh ( Sàigòn ) đợt 1: 50.000.000 VND
14. Chị Nguyễn Thị Thu Cúc ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
15. Chị Lê Kiều Nga, Texas ( Hoa Kỳ ): 200 USD
16. Chị Phạm Quỳnh Như ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
17. Một người ẩn danh gửi qua Momo: 500.000 VND
18. Chị Đặng Ngọc Thanh Thảo ( Sàigòn ) qua TK: 200.000 VND
19. Hai chị Lan Anh – Hồng Thảo ( Sàigòn ) qua TK: 3.000.000 VND
20. Một chị ẩn danh ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
21. Bạn Fiat Kim Anh ( Phan Thiết ) qua TK: 1.000.000 VND
22. Bạn Lê Nguyễn Quỳnh Anh ( Sàigòn ) qua TK: 1.500.000 VND
23. Gia đình MK Hải – Đào, Cali ( Hoa Kỳ ) qua cô Nở: 500 USD
24. Bà Đỗ Bạch Thanh ( Sàigòn ) đợt 2: 50.000.000 VND
25. Bạn Lê Quỳnh ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 200 USD
26. Chị Vũ Thị Thanh Thúy ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
27. Bạn Fiat Sỹ Nguyên ( Sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
28. Cô Bùi Thị Tuyết Loan ( Sàigòn ) qua TK: 5.000.000 VND

Sơ kết: 155.800.000 VND + 920 USD

Danh sách trợ giúp gạo cho người mù:

01. Chị Giang Thu Hà ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
02. Một người ẩn danh ( Sàigòn ) qua TK: 2.000.000 VND
03. Một người ẩn danh ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND

Sơ kết: 4.000.000 VND

Đã giúp ngay được các trường hợp sau đây:

Ca số 168, ông Trần Văn Kỳ Nhân: 5.500.000 VND + 20 USD ( xong )
Ca số 169, bà Cao Thị Thủy Sơn: 25.000.000 VND ( xong )
Ca số 170, chị Nguyễn Thị Sáu Nhỏ: 25.000.000 VND ( xong )
Ca số 171, ông Bùi Thông Nhật Quang: 20.000.000 VND ( xong )
Ca số 172, cháu Nguyễn Lê Anh Thư: 25.000.000 VND ( xong )
Ca số 173, chị Trương Huỳnh Phương Thảo: 40.000.000 VND ( xong )
Ca số 174, bé Trần Thị Thảo Nguyên: 30.000.000 VND ( xong )
Ca số 175, bà Nguyễn Thị Phương: 7.700.000 VND ( chưa xong )

Xin tạ ơn Chúa, biết ơn Mẹ và cám ơn anh chị em.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế