QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

DANH SÁCH QU‎Ý ÂN NHÂN CỨU TRỢ MIỀN TRUNG TÍNH TỚI TỐI CHÚA NHẬT 15.11.2020

Hiện còn 2 khoản tiền sau đây, chưa thấy gửi biên nhận qua để cô Nở đi tìm ở Ngân Hàng:

– Bạn Anh Nguyen và Phuong Pham, qua TK: 4.600.000 VND
– Chị Lan Pham, North Carolina ( Hoa Kỳ ), qua TK: 100 USD

DANH SÁCH 1

 1. Bạn Vicky Nguyen ( Saigon ) qua TK: 5.000.000 VND
 2. Cô Bùi Thị Hồng Nga ( Cần Thơ ) qua TK: 1.000.000 VND
 3. Bạn Fiat Cẩm Vân ( Lâm Đồng ) qua TK: 500.000 VND
 4. Bạn Tạ Thị Thanh Xuân, qua TK: 1.000.000 VND
 5. Bạn Fiat Trần Thanh Trân ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
 6. Chị Olivia Tran ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 200 USD
 7. Bạn Fiat Mèo Con Kim Ngân, qua TK: 1.000.000 VND
 8. Chị Dương Thị Hiền, qua TK: 1.000.000 VND
 9. Một bạn Gx. ĐMHCG Sàigòn, qua TK: 10.000.000 VND
 10. Bạn Nguyễn Ngọc An, qua TK: 1.000.000 VND
 11. Gia đình bạn Fiat Đạt Thành – Chu Thu ( Sàigòn ): 500.000 VND
 12. Bạn Fiat Kiều Hạnh ( Lâm Đồng ): 500.000 VND
 13. Bạn Fiat Nhật Quỳnh ( Hoa Kỳ ): 1.500.000 VND
 14. Bạn Trần Xuân Đoan Trinh, qua TK: 500.000 VND
 15. Bạn Quang Vũ, qua TK: 1.000.000 VND
 16. Bạn Michael Trinh ( Pháp ) qua TK: 100 EUR
 17. Gia đình Fiat Thế Hoan – Thu Oanh, qua TK: 500.000 VND
 18. Bạn Sự Nguyễn ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
 19. Bạn Cẩm Đường ( Úc ) qua Wendy: 1.000.000 VND
 20. Bạn Fiat Đỗ Thanh Dung ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
 21. Bạn Fiat Phạm Duy Việt ( Lâm Đồng ) qua TK: 3.000.000 VND
 22. Chị Hằng Nga ( Biên Hòa ) qua TK: 200.000 VND
 23. Chị Đoàn Thị Hương, qua TK: 300.000 VND
 24. Bạn Trần Xiêm, qua TK: 1.000.000 VND
 25. Anh chị Tú Nguyễn ( Hoa Kỳ ): 18.200.000 VND
 26. Bạn Võ Xuân Tuấn Anh, qua TK: 1.000.000 VND
 27. Bạn Wendy Võ, qua TK: 500.000 VND
 28. Bạn Maria Minh Ngọc, qua TK: 2.000.000 VND
 29. Bạn Linh Tiên, qua TK: 1.000.000 VND
 30. Chị Phạm Thị Phương Trang, qua TK: 1.000.000 VND
 31. Bạn Fiat Lê Thiên Long ( sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
 32. Chị Lê Thị Kiều Trinh, qua TK: 1.000.000 VND
 33. Bạn Fiat Khả Vân, qua TK: 500.000 VND
 34. Fiat Chinh – Pha và chị Vũ Thị Quyên, qua TK: 1.000.000 VND
 35. Bạn Phan Thị Xuân Thu, qua TK: 2.000.000 VND
 36. Bạn Phương Mai ( Bình Định ): 600.000 VND
 37. Bạn Hai Vy Nguyen Lam, qua TK: 500.000 VND
 38. Fiat Ju Huy ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
 39. Nguyễn Thảo ( Đà Nẵng ) qua TK: 500.000 VND
 40. Kim Ngọc Ngân ( Sàigòn ) qua TK: 400.000 VND
 41. Cô Trinh Lê ( Sàigòn ) qua TK: 3.000.000 VND
 42. Bạn Fiat Phương Lê ( Sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
 43. Bạn Trần Thị Minh Thư, qua TK: 500.000 VND
 44. Cô Phạm Toàn Bích ( Pháp ) qua TK: 2.000.000 VND
 45. Cô Nhung mẹ bé Uyên, qua TK: 1.000.000 VND
 46. Chị Trần Xuân Lan, qua TK: 1.000.000 VND
 47. Bạn Fiat Thảo Mộc ( Sàigòn ): qua TK: 500.000 VND
 48. Bạn Joy Nguyễn Linh Chi, qua TK: 500.000 VND
 49. Bạn Vân Nguyễn ( An Giang ) qua TK: 1.000.000 VND
 50. Gia đình quen bạn Vinh Sơn ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

Sơ kết danh sách 1: 76.200.000 VND + 200 USD + 100 EUR

DANH SÁCH 2

051. Cô Fiat Mai Anh ( Hà Nội ): 2.000.000 VND
052. Bạn Bảo Ly, qua TK: 500.000 VND
053. Bạn Trần Việt, qua TK: 500.000 VND
054. Bạn Fiat Annie Nhan Tuấn Anh ( Hoa Kỳ ), qua TK: 200 USD
055. Chị Victoria Lê Thị Cẩm Vân ( Hoa Kỳ ), qua TK: 100 USD
056. Bạn Fiat Phương Mai ( Vũng Tàu ): 1.000.000 VND
057. Anh Nguyễn Thuận ( Hoa Kỳ ) qua cha Uy: 100 USD
058. Cô Lê Anh Hiền ( Sàigòn ) qua cô Nở: 5.000.000 VND
059. Bạn Thái Vĩnh Thái, qua TK: 1.000.000 VND
060. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, qua TK: 500.000 VND
061. Một cô ẩn danh ( Vũng Tàu ) qua TK: 500.000 VND
062. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, qua TK: 4.000.000 VND
063. Cô Dung Nguyen, qua Western Union: 4.000.000 VND
064. Anh Nam Nguyen, qua TK: 500.000 VND
065. Bạn Trần Thị Nhân ( Sài Gòn) qua TK: 1.000.000 VND
066. Gia đình Công – Thủy ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
067. Bạn Phạm Bá Thanh ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
068. Bạn Nguyễn Thị Kiều Vân, qua TK: 1.000.000 VND
069. Cô Mary Nguyen ( Em họ chị Ka Vân ), qua TK: 2.000.000 VND
070. Chị Lê Thủy ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 300 USD
071. Bạn Thu Vân, bạn của Do Dzun, qua TK: 500.000 VND
072. Bạn Bích Thủy ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
073. Bạn Fiat Bảo Châu ( Sàigòn ) qua TK: 200.000 VND
074. Bạn Lê Tứ Huyền Vi – Hồng Ân. qua TK: 3.000.000 VND
075. Doan Pham ( Huong Dinh chuyển ), qua cô Nở: 600 USD
076. Bé Hoa, qua cô Lê Mộng Trinh, qua TK: 300.000 VND
077. Cô Ka Vân, Bảo Lộc ( Lâm Đồng ) qua cô Nở: 2.000.000 VND
078. Một người ẩn danh, qua Huyền Tiên gửi TK: 500.000 VND
079. Bé Nero ( Vũng Tàu ) qua TK: 300.000 VND
080. Bạn Nguyễn Anh Tuấn ( Sàigòn ) qua TK: 2.000.000 VND
081. Bạn Đăng Nguyên, bạn Tâm An, qua TK: 2.000.000 VND
082. Bạn Fiat Thiên Lý ( Lâm Đồng ) qua TK: 500.000 VND
083. Bạn Lê Thị Thu Thủy, qua TK: 1.500.000 VND
084. Bạn Nguyễn Quốc Trung, qua TK: 1.500.000 VND
085. Anh Nguyễn Vũ Bảo, anh của Anh Thu qua TK: 500.000 VND
086. Chị Anh Thu ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 100 AUD
087. Chị Hoàng Dung ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 100 AUD
088. Bạn Halen Chi ( Hoa Kỳ ) qua TK: 2.400.000 VND
089. Bạn Thu Nương ( Lâm Đồng ): 500.000 VND
090. Bạn Nguyễn Thị Kim Thúy, qua TK: 2.000.000 VND
091. Cô Trần Thị Tuệ Cầm ( Hoa Kỳ ): 10.000.000 VND
092. Bạn Hoàng Thị Mỹ Tiên, qua TK: 500.000 VND
093. Bạn Hồng Loan ( Sàigòn ) qua TK: 350.000 VND
094. Anh Trần Ngọc Du ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
095. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ( Sàigòn ), qua TK: 500.000 VND
096. Gia đình Fiat Châu Trí – Mai Phương, qua TK: 500.000 VND
097. Cô La Hoàng Thảo ( Hoa Kỳ ) qua cha Uy: 240 USD
098. Bạn Bùi Thị Thùy Dương, qua TK: 500.000 VND
099. Bạn Bạch Yến ( Hoa Kỳ ) qua bạn Hoan: 1.500.000 VND
100. Bạn Vũ Thanh Mai, qua TK: 2.000.000 VND

Sơ kết danh sách 2: 65.050.000 + 1.500 USD + 200 AUD

DANH SÁCH 3

101. Bạn Nguyễn Ngọc Lâm, qua TK: 1.000.000 VND
102. Bạn Phan Thùy Mai, qua TK: 1.000.000 VND
103. Một người ẩn danh, qua bạn Thế Hoan: 1.000.000 VND
104. Thầy Giacôbê Thiện, Tân Định ( Sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
105. Bạn Hoàng Thị Tuyết Trinh, qua TK: 500.000 VND
106. Bạn Fiat Nguyễn Thị Hồng Vân, qua TK: 500.000 VND
107. Gia đình Thiên Khôi, em của Vũ Mai, qua TK: 1.000.000 VND
108. Bạn Uyên Chi, Tân Bình ( Sàigòn ) qua cô Nở: 5.000.000 VND
109. Bạn Lê Quan Nhật, qua TK: 1.000.000 VND
110. Bạn Fiat Vũ Thúy Hà ( Sàigòn ) qua TK: 4.000.000 VND
111. Bạn Phan Thị Ngọc Dung, qua TK: 500.000 VND
112. Chị em Quyên và Thái Thy, qua cô Nở: 2.000.000 VND
113. Gia đình Fiat Sỹ Nguyên – Hoàng Anh, qua TK: 500.000 VND
114. Bạn Nguyễn Xuân Vũ – Vu Nguyen, qua TK: 2.000.000 VND
115. Bạn Viết An, qua TK: 500.000 VND
116. Ông Nguyễn Văn Nam, qua TK: 2.000.000 VND
117. Gia đình và bạn hữu của Sinh Anh, qua Bs. Phấn, qua Uy: 1.000 USD
118. Bạn Vicky Doan, qua TK: 4.600.000 VND
119. Ông Cường ( Đức ) qua chị Nghiên, qua TK: 100 EUR ( 2.400.000 VND )
120. Bạn Lê Chi Quỳnh, qua TK: 200.000 VND
121. Chị Phan Phượng, Georgia ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 200 USD
122. Thuan Diep Nguyen ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 200 USD
123. Ecpc Saigon cô Mai ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 100 USD
124. Gia đình Bs. Hoàng Yến ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 150 USD
125. Hai bé Oscar và Miley, qua TK: 1.000.000 VND
126. Chị Lan Nguyễn ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 100 USD
127. Bạn Fiat Vũ Thị Hiệp, qua TK: 1.000.000 VND
128. Bạn Fiat Tạ Thị Thúy, qua TK: 1.000.000 VND
129. Nguyễn Vũ Anh Mỹ, qua TK: 200.000 VND
130. Chia sẻ với đồng bào miền Trung, qua TK: 500.000 VND
131. Bạn Ngô Thị Hoàng Mỹ, qua TK: 500.000 VND
132.
Bạn Fiat Hoàng Phượng, qua TK: 500.000 VND
133. Bạn Đoàn Huy, qua TK: 500.000 VND
134. Bạn Fiat Hoa Mai ( Tây Ninh ) qua TK: 500.000 VND
135. Gia đình Fiat Cung – Vân Anh, qua TK: 500.000 VND
136. Ông Trịnh Ngọc Tú, bạn Uy ( Đức ) qua cô Nở: 110 USD
137. Hai anh em Hoàng Hải – Huỳnh Hoa, qua TK: 1.000.000 VND
138. Cô Yến, Đan, Nghĩa, Thu, Karen ( HK ) qua Uy: 300 USD
139. Bạn Mai Lộc ( Sàigòn ), qua TK: 1.000.000 VND
140. Bạn Vũ Thị Thu Trinh, qua TK: 1.000.000 VND
141. Bạn Fiat Ngọc Hiền, qua TK: 500.000 VND
142. Bạn Fiat Cẩm Hường ( Canada ): 1.000.000 VND
143. Chi Chi và L. Huong ( Hoa Kỳ ) qua TK: 15.000.000 VND
144. Đức và Tiên, chợ Trần Quốc Thảo, qua TK: 5.000.000 VND
145. Cô Tuyết, cô Tiến, bác Thu ( Canada ) qua TK: 18.000.000 VND
146. Cô MK Mỹ Dung ( Sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
147. Bạn Hưng Dương, qua TK: 500.000 VND
148. Ba mẹ của Fiat Kim Anh ( Đồng Nai ): 1.500.000 VND
149. ACE Minh An ( Hoa Kỳ ) qua TK: 4.600.000 VND
150. Bạn Mai Nguyễn, qua TK: 500.000 VND

Sơ kết danh sách 3: 86.500.000 + 2.160 USD

DANH SÁCH 4

 1. Trần Thị Thúy Dung, qua TK: 500.000 VND
 2. Nguyễn Thị Linh Chi, qua TK: 1.000.000 VND
 3. Bạn Fiat An Vy và bạn Hùng, qua TK: 600.000 VND
 4. Bé Mai Mẫn Nhi, qua TK: 500.000 VND
 5. Bạn Hoàng Nguyên ( Shirley ) qua TK: 300.000 VND
 6. Bạn Fiat Duy Anh ( Lâm Đồng ) qua TK: 500.000 VND
 7. Bạn Fiat Nhụy Bông và người em, qua TK: 700.000 VND
 8. Gia đình Phương – Cúc, qua TK: 1.000.000 VND
 9. Bạn Fiat Phạm Tường, qua TK: 500.000 VND
 10. Cô Phương Kaiti ( Vũng Tàu ) qua TK: 3.000.000 VND
 11. Ba mẹ của Hoàng Quân, qua TK: 1.000.000 VND
 12. Ông Phạm Minh Thiện, Florida ( Hoa Kỳ ): 200 USD
 13. Bạn Lê Nguyễn Quỳnh Anh, qua TK: 500.000 VND
 14. Cô Diễm, Nhóm Cầu Nguyện Tín Thác, qua Uy: 200 USD
 15. Anh chị Quang – Duyên, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 200 USD
 16. Bác Nhi, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 100 USD
 17. Anh chị Quang – Vi, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 500 USD
 18. Anh chị Duệ – Trang, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 100 USD
 19. Chị Hà Tiến Hưng, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 300 USD
 20. Gia đình chị Xuân Vi, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 1.000 USD
 21. Anh chị Tân – Phượng, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 200 USD
 22. Anh chị Tấn – Đào, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 200 USD
 23. Cô Thảo, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 100 USD
 24. Cô Quỳnh Trang, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 100 USD
 25. Anh chị Tiên – Dương, Nhóm Tín Thác, qua Uy: 100 USD
 26. Gia đình Thiên Bảo, qua TK: 2.000.000 VND
 27. Chị Maria Đinh Thủy, qua TK: 500.000 VND
 28. Chị Lê Thủy ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 300 USD
 29. Gia đình ông bà Bùi Hữu Đức ( Úc ) qua Uy; 500 AUD
 30. Cô Kim Anh Nguyễn ( Hoa Kỳ ) qua TK: 300 USD
 31. Bạn Fiat Khánh Ly và người chị, qua TK: 1.500.000 VND
 32. Cô Trần Thị Oanh ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 300 USD
 33. Cô Lục Bích Diệp ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 100 USD
 34. Chị Nguyễn Thị Bích Hải, qua TK: 2.000.000 VND
 35. Cô Anh Pham ( HK ) nhờ Thien Nguyen, qua TK: 4.700.000 VND
 36. Một người ẩn danh, nhờ Bông, qua TK: 2.300.000 VND
 37. Chị Như Nguyễn ( Hoa Kỳ ) nhờ Bông qua TK: 6.900.000 VND
 38. Bạn ghi là NXH, qua TK: 200.000 VND
 39. Bạn Lê Thị Hậu, qua TK: 500.000 VND
 40. Cứu trợ miền Trung, qua TK: 500.000 VND
 41. Bạn Nguyễn Kiếm Diệp, qua TK: 500.000 VND
 42. Bạn Đỗ Hoàng Trúc Phương, qua TK: 500.000 VND
 43. Bạn Nguyễn Thị Đông Trị, qua TK: 500.000 VND
 44. Bạn Nguyễn Thanh Tuyền, qua TK: 1.000.000 VND
 45. Bạn Nguyễn Tuấn, qua TK: 1.000.000 VND
 46. Bạn Minh Hiền – Thiên Ý, qua TK: 3.000.000 VND
 47. Một bạn ẩn danh, qua TK: 200.000 VND
 48. Bạn Mai Trang ( Sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
 49. Bạn Nguyễn Thị Minh Trang, qua TK: 500.000 VND
 50. Một bạn ẩn danh, qua TK: 1.000.000 VND

Sơ kết danh sách 4: 39.900.000 VND + 4.300 USD + 500 AUD

DANH SÁCH 5

201. Cô Nguyễn Hoài Trang, qua TK: 4.600.000 VND
202. Bạn Fiat Đỗ Thúy ( Vũng Tàu ) qua TK: 500.000 VND
203. Bạn Fiat Thu Vân – Peter ( HK ) qua TK: 10.000.000 VND
204.
Bạn Phạm Uy Cường ( Hoa Kỳ ) qua TK: 2.300.000 VND
205. Cô Trần Thị Kim Hồng, Bữa Cơm Niềm Vui, qua TK: 500.000 VND
206. Bạn Anh Phạm ( Hoa Kỳ ) qua TK: 1.200.000 VND
207. Ông Trường Sơn ( Sàigòn ), qua TK: 4.000.000 VND
208. Bạn Nguyễn Hoàng Vy, qua TK: 500.000 VND
209. Gia đình Quyen Trang, qua TK: 1.000.000 VND
210. Ông Vũ Tiến, ông Vũ Cấp và cô Vũ Hạnh qua TK: 10.000.000 VND
211. Cô Thủy, ca đoàn Xóm Giáo 3, qua TK: 200.000 VND
212. Bạn Ba Thanh, qua TK: 2.000.000 VND
213. Bạn Vũ Đức Trí, qua TK: 500.000 VND
214. Bạn Đoàn Ngô Hồng Hồng, qua TK: 500.000 VND
215. Anh NHAV, học viên Agape 37, qua TK: 500.000 VND
216. Bà Nguyễn Thị Năm ( Hà Nội ) qua TK: 3.000.000 VND
217. Bạn HTNX, qua TK: 400.000 VND
218. Fiat Ngoc Lam, qua TK: 300.000 VND
219. Bạn Đặng Thị Hằng, qua TK: 1.000.000 VND
220. Bạn Trương Minh Kiều, qua TK: 1.000.000 VND
221. Một người gửi cho miền Trung, qua TK: 500.000 VND
222. Ông Lưu Văn Đạt, Texas ( Hoa Kỳ ), qua TK: 7.000.000 VND
223. Anh Thanh Le, Arizona ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 300 USD
224. Gửi ATM Nguyễn Đình Chiểu, qua TK: 4.000.000 VND
225. Ông bà Oánh – Chính ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 300 USD
226. Chị Phương Thảo ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 200 USD
227. Chị Roselynn Nguyen ( Hoa Kỳ ): 100 USD
228. Bạn Nguyễn Thị Nhuần, qua TK: 1.000.000 VND
229. Cô Anh Thư, Melbiurnes ( Úc ) qua Uy: 100 AUD
230. Cô Hoàng Dung, Melbiurnes ( Úc ) qua Uy: 100 AUD
231. Chị Lê Kiều Nga, Texas ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 200 USD
232. Ông Nguyen Cuong Thanh ( HK ) qua Uy: 4.550.000 VND
233. Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, qua TK: 500.000 VND
234.
Anh Phan Minh Thành, qua TK: 500.000 VND
235. Anh Trần Văn Thương, qua TK: 500.000 VND
236. Chị Hồ Thanh Hà, qua TK: 3.000.000 VND
237. Cô Trần Thị Thúy Liễu, qua TK: 1.500.000 VND
238. Chị Đặng Thị Tú Loan, qua TK: 2.000.000 VND
239. Anh Lâm Thanh Phong, qua TK: 1.000.000 VND
240. Một người ẩn danh, qua TK: 2.500.000 VND
241. Cha Trương Thành Công, qua TK: 10.000.000 VND
242. Anh Trần Thế Vinh, qua TK: 500.000 VND
243. Bạn Nguyễn Hạo Nhiên, qua TK: 4.000.000 VND
244. Chị Hồ Thị Trinh Uyên, qua TK: 500.000 VND
245. Anh Nguyễn Minh Hoàng, qua TK: 5.000.000 VND
246. Cô Kim Hường, Xóm Giáo 2, qua TK: 1.500.000 VND
247. Chị Ma Thị Khánh Duyên, qua TK: 500.000 VND
248. Cô Vũ Thị Thúy Nga, qua TK: 30.000.000 VND
249. Một người ẩn danh, qua TK: 200.000 VND
250. Bạn Nguyễn Thảo Vy, qua TK: 4.600.000 VND
241. Bạn Dan Chi Bao Bao, qua TK: 1.000.000 VND
242. Chị Trần Thị Thúy Liên, qua TK: 200.000 VND
243. Chị Nguyễn Thị Tố Ly, qua TK: 500.000 VND
244. Ông Trần Ngọc Hùng, qua TK: 1.000.000 VND
245. Ông Paul Nguyen, qua TK: 1.000.000 VND
246. Cô Nguyễn Thị Hoa, qua TK: 400.000 VND
247. Chị Nguyễn Thị Thu Nương, qua TK: 250.000 VND
248. Bạn Nguyễn Thị Hoàng Yến, qua TK: 1.000.000 VND
249. Dương Thị Hồng Duyên, qua TK: 500.000 VND
250. Bạn Hoàng Thị Kim Hiền, qua TK: 500.000 VND

Sơ kết danh sách 5: 135.700.000 VND + 1.100 USD + 200 AUD

DANH SÁCH 6

 1. Chị Võ Thị Thiên Phương, qua TK: 300.000 VND
 2. Gia đình anh chị Huy –Trang, qua TK: 1.000.000 VND
 3. Anh Lễ Hữu Trần Phát, qua TK: 1.000.000 VND
 4. Anh Võ Anh Huy, qua TK: 2.000.000 VND
 5. Chị Katy Nguyen, qua TK: 3.000.000 VND
 6. Cô Elena Nguyễn Thị Quỳnh Như, qua TK: 1.000.000 VND
 7. Anh Vincente Tran, qua TK: 1.000.000 VND
 8. Chị Trần Thị Kim Hằng, qua TK: 100.000 VND
 9. Bạn Huỳnh Thanh Phương, qua TK: 1.000.000 VND
 10. Cô Định, nhờ Lan Anh, qua TK: 5.000.000 VND
 11. Cô Vũ Thúy Hà, qua TK: 3.000.000 VND
 12. Bạn Nguyễn Thạch Anh ( Sàigòn ) qua TK: 1.000.000 VND
 13. Chị Nguyễn Ái Hiền, qua TK: 300.000 VND
 14. Chị Đặng Ngọc Thanh Thảo, qua TK: 200.000 VND
 15. Anh Lê Hoàng Minh Thông, qua TK: 200.000 VND
 16. Cô Nguyễn Thị Bảy, qua TK: 1.000.000 VND
 17. Cô Phan Thị Liễu ( Hoa Kỳ ) qua TK: 10.000.000 VND
 18. Bạn Thúy Vân, qua TK: 1.000.000 VND
 19. Anh Trịnh Thế Hoài, qua TK: 3.000.000 VND
 20. Chị Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh, qua TK: 500.000 VND
 21. Anh Nguyễn Hoàng Nam, qua TK: 1.000.000 VND
 22. Bạn Nguyễn Thanh Ngọc, qua TK: 200.000 VND
 23. Bạn Nhi, qua TK: 1.000.000 VND
 24. Cty của bạn Fiat Phú Quý, qua cô Nở: 5.000.000 VND
 25. Chị TTKP ( xin ẩn danh ), qua TK: 1.000.000 VND
 26. Chị Trần Thị Minh Tuyết, qua TK: 300.000 VND
 27. Cô Phạm Quỳnh Như, qua TK: 1.000.000 VND
 28. Ông Nguyễn Văn Trương, qua TK: 2.000.000 VND
 29. Bé Khanh, Phú Nhuận ( Sàigòn ), qua TK: 500.000 VND
 30. Bạn Ngọc Hoàng, qua TK: 1.000.000 VND
 31. Người quen của bạn Fiat Phú Qu‎ý, qua TK: 500.000 VND
 32. Bạn Fiat Thiên Phúc, qua TK: 500.000 VND
 33. Ông Thiện, nhờ ông Thắng Xóm Giáo 1, qua TK: 200 USD
 34. Cô Giang, Trần Bình Trọng ( Sàigòn ), qua TK: 1.000.000 VND
 35. Ông Quang Pham ( Hoa Kỳ ), qua cô Nở: 200 USD
 36. Maria Tien Ngoc Huong, qua TK: 100.000 VND
 37. Nhóm Hồng Ân ( Sàigòn ) qua TK: 5.000.000 VND
 38. Anh Vũ Thế Cường, qua TK: 300.000 VND
 39. Chị Nguyễn Thị Lan, qua TK: 3.000.000 VNXD
 40. Chị Hồ Thanh Cẩm Tú, qua TK: 200.000 VND
 41. Chị Phạm Thị Xuân. qua TK: 500.000 VND
 42. Chị Đào Trinh Thu, qua TK 1.000.000 VND
 43. Anh Phạm Hùng Dũng, qua TK: 100.000 VND
 44. Cô Nguyễn Thị Thúy Hoa, qua TK: 1.000.000 VND
 45. Chị Nguyễn Thị Thúy Bảo Trâm, qua TK: 500.000 VND
 46. Thuan Diep Nguyen, Mai Jon, Yen Jacob, qua TK: 10.400.000 VND
 47. Một người ẩn danh, qua TK: 1.500.000 VND
 48. Anh Quách Đình Thanh, qua TK 1.000.000 VND
 49. Chị Nguyễn Hoàng Anh, qua TK: 2.000.000 VND
 50. Bé Ngân Su – Hoàng Oanh, qua TK: 500.000 VND
 51. Gia đình Hoàng Trang, qua TK: 2.000.000 VND

Sơ kết danh sách 6: 79.700.000 VND + 400 USD

DANH SÁCH 7

 1. Một người ẩn danh, qua TK: 100.000
 2. Ông Bùi Ngọc Thạch, qua TK: 1.000.000 VND
 3. Ông Bùi Minh Phước, qua TK: 1.000.000 VND
 4. Cô Mã Thị Khánh Duyên, qua TK: 500.000 VND
 5. Một người ẩn danh, qua TK: 200.000 VND
 6. Cô Nguyễn Tú Phương, qua TK: 500.000 VND
 7. Bạn Vũ Lê Hiền Trang, qua TK: 200.000 VND
 8. Cô Maria Trâm, qua TK: 1.000.000 VND
 9. Cô Đào Thị Ngọc Hạnh, qua TK: 200.000 VND
 10. Cô Phan Thị Kim Chi, qua TK: 1.000.000 VND
 11. Cô Võ Ngọc Thanh Nguyên, qua TK: 500.000 VND
 12. Cô Maria Phạm Thị Sen, qua TK: 1.000.000 VND
 13. Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, qua TK: 2.000.000 VND
 14. Anh Đinh Hữu Quyền, qua TK: 1.000.000 VND
 15. Cô Nguyễn Thị Vân Anh, qua TK: 2.000.000 VND
 16. Cô Ngô Thanh Uyên Thảo, qua TK: 2.000.000 VND
 17. Cô Nguyễn Thị Thúy Vân, qua TK: 200.000 VND
 18. Một người ẩn danh, qua TK: 500.000 VND
 19. Cô Phương Yến, qua TK: 500.000 VND
 20. Ông Lý ‎Ngọc Đức, Xóm Giáo 4, qua TK: 1.000.000 VND
 21. Bà cố Đức Cha Phêrô, qua TK: 1.000.000 VND
 22. Một người ẩn danh, qua TK: 500.000 VND
 23. Một người ẩn danh, qua TK: 200.000 VND
 24. Ông Nguyen Huu Niem, qua TK: 500.000 VND
 25. Bình An cho miền Trung, qua TK: 1.000.000 VND
 26. Cô Nguyễn Đình Thanh Thảo, qua TK: 1.000.000 VND
 27. Bạn Hà Thu, qua TK: 500.000 VND
 28. Bạn Kieu Danh Nhan, qua TK: 500.000 VND
 29. Cô Phạm Thị Trà My, qua TK: 500.000 VND
 30. Chị Đỗ Quỳnh Mai ( Canada ) qua TK: 1.500.000 VND

330. Bạn Thúy Anh qua TK: 1.000.000 VND
331. Bạn Nguyễn Đặng Tuyết Nhi, qua TK: 100.000 VND
332. Cô Mai Anh Thu, qua TK: 300.000 VND
333. Chị Trang, Bữa Cơm Niềm Vui, qua TK: 1.000.000 VND
334. Bạn Fiat Bảo Châu, mẹ bé Nấm, qua TK: 200.000 VND
335. Bạn Nguyen Nam Son, qua TK: 500.000 VND
336. Ba mẹ của bạn Fiat Ngô Kim Anh, qua TK: 2.000.000 VND
337. Bạn Nguyễn Thị Hồng Vân, qua TK: 500.000 VND
338. Bạn Hoàng Thị Tuyết Trinh, qua TK: 1.000.000 VND
339. Bạn Mimi, qua TK: 500.000 VND
340. Bạn Phạm Thị Ngọc Trâm, qua TK: 400.000 VND
341. Bạn Hồ Bích Trâm, qua TK: 1.000.000 VND
342. Bạn Fiat Nguyễn Quang Gia Khang, qua TK: 500.000 VND
343. Bạn Nguyễn Ngọc Phượng, qua TK: 500.000 VND
344. Gia đình Hà Nhật Duy, qua TK: 10.000.000 VND
345. Gia đình Hà Nhật Duy – Trí Bình, qua TK: 5.000.000 VND
346. Bạn Yến Diệp, qua TK: 500.000 VND
347. Bạn Mai Liên Khương, qua TK: 500.000 VND
348. Bạn Fiat Wendy Ngọc Dung, qua TK: 5.100.000 VND
349. Bạn Kieu Nguyen, qua TK: 3.000.000 VND
350. Bạn Quỳnh Trâm, qua TK: 1.000.000 VND

Sơ kết danh sách 7: 58.200.000 VND

DANH SÁCH 8

 1. Cô Diệp Thị Phi Yến, qua TK: 500.000 VND
 2. Bé An Vy, qua TK: 1.000.000 VND
 3. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Lan, qua TK: 500.000 VND
 4. Các bạn Sinh Linh, Ánh Tuyết, qua TK: 2.000.000 VND
 5. Anh Nguyễn Đức Tín, qua TK: 3.000.000 VND
 6. Bạn Fiat Văn Dương, qua TK: 2.000.000 VND
 7. Bạn Trần Thị Vy Vy, qua TK: 2.000.000 VND
 8. Cô Lê Thị Hương, qua TK: 500.000 VND
 9. Bạn Thanh Linh, qua TK: 2.000.000 VND
 10. Bạn Duong Quoc Nguyen Vu, qua TK: 500.000 VND
 11. Bạn Pham Chu Minh Nhat, qua TK: 1.500.000 VND
 12. Bạn Nguyen Hoang Anh Vu, qua TK: 400.000 VND
 13. Bạn Hoang Ngoc Tram Anh, qua TK: 500.000 VND
 14. Ông Nicolas Pham, qua TK: 8.617.000 VND
 15. Cô Bui Thi Kim Hang, qua TK: 2.000.000 VND
 16. Bạn Lisa Nguyen, qua TK: 500.000 VND
 17. Ông Dinh Cao Thuan, qua TK: 1.000.000 VND
 18. Bạn Fiat Nguyễn Thị Hoàng Yến, qua TK: 500.000 VND
 19. Cô Bùi Thị Tuyết Loan qua TK: 2.000.000 VND
 20. Các bạn Tuyết Loan, Minh Huy, Minh Quan, qua TK: 3.000.000 VND
 21. Cô Tran Thi Kim Phung, qua TK: 1.000.000 VND
 22. Gia đình bác Xuyen, qua TK: 500.000 VND
 23. Dòng Đức Bà Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua TK: 500 USD
 24. Bạn Le Tu Binh, qua TK: 200.000 VND
 25. Chị Lê Ánh Nguyệt, qua TK: 2.000.000 VND
 26. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, qua TK: 200.000 VND
 27. Cô Trương Mỹ Linh, qua TK: 500.000 VND
 28. Hai bạn Fiat Ngọc Anh và Hồng Anh, qua TK: 1.000.000 VND
 29. Cô Định ( Dinh Yang ), qua TK: 10.000.000 VND
 30. Cô Nguyễn Thanh Thảo Uyên, qua TK: 500.000 VND
 31. Cha Andy Vũ, Dòng Ngôi Lời ( Hoa Kỳ ) qua cô Nở: 500 USD
 32. Một người ẩn danh ( TNL ), qua TK: 1.000.000 VND
 33. Cô Nguyễn Thị Ái Hương, qua TK: 500.000 VND
 34. Em chị Ka Van, qua TK: 1.000.000 VND
 35. Oanh Nguyen ( em chị KA VAN ), qua cô Nở: 100 USD
 36. Cô Vũ Thị Thanh Thủy, qua TK: 500.000 VND
 37. Cô Nguyen Phuong Hong Ngoc, qua TK: 1.000.000 VND
 38. Anh Nguyen Van Vang, qua TK: 1.000.000 VND
 39. Bạn Pham Dang Minh Anh, qua TK: 2.000.000 VND
 40. Anh Nguyễn Minh Hải, qua TK: 1.000.000 VND
 41. Ông bà Bang và cô Uyen Ly, nhờ Wendy Dung: 8.140.000 VND
 42. Cô Vivoan, cô Helen, chị Oanh, chị Liên, nhờ anh Hoài Anh: 750 USD
 43. Anh chị Hoài Anh – Thủy ( Sàigòn ) qua cô Nở: 5.000.000 VND
 44. Bạn Fiat Nguyễn Việt, qua TK: 3.000.000 VND
 45. Anh Nguyễn Văn Thuận, nhờ anh Việt, qua TK: 2.000.000 VND
 46. Anh Phạm Thành Luyện, nhờ anh Việt, qua TK: 1.000.000 VND
 47. Anh Phạm Đức Mạnh, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 48. Anh Hà Văn Như Ý, nhờ anh Việt, qua TK: 500.000 VND
 49. Bạn Hoàng Ngọc Thanh Tâm, nhờ anh Việt, qua TK: 1.000.000 VND
 50. Chị Huỳnh Thị Hương, nhờ anh Việt, qua TK: 250.000 VND

Sơ kết danh sách 8: 79.007.000 VND + 1.850 USD

TẠM TỔNG KẾT 8 DANH SÁCH: 620.257.000 VND + 11.550 USD + 100 EUR + 900 AUD

DANH SÁCH 9

 1. Anh Nguyễn Văn Tuấn, nhờ anh Việt, qua TK: 250.000 VND
 2. Chị Nguyễn Yến Nhi, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 3. Anh Phạm Anh Vũ, nhờ anh Việt, qua TK: 500.000 VND
 4. Anh Lê Minh Trí, nhờ anh Việt, qua TK: 500.000 VND
 5. Chị Lê Thị Tươi, nhờ anh Việt, qua TK: 100.000 VND
 6. Bạn Lâm Ngọc Diệp, nhờ anh Việt, qua TK: 100.000 VND
 7. Chị Lê Thị Minh Trang, nhờ anh Việt, qua TK: 300.000 VND
 8. Bạn Thạch Kim Khoa, nhờ anh Việt, qua TK: 100.000 VND
 9. Anh Nguyễn Danh Tài, nhờ anh Việt, qua TK: 500.000 VND
 10. Anh Huỳnh Tấn Hậu, nhờ anh Việt, qua TK: 1.000.000 VND
 11. Anh Huỳnh Văn Tỏ, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 12. Anh Tạ Minh Tân, nhờ anh Việt, qua TK: 100.000 VND
 13. Anh Nguyễn Thành Nam, nhờ anh Việt, qua TK: 500.000 VND
 14. Chị Phan Thị Kha Tin, nhờ anh Việt, qua TK: 250.000 VND
 15. Anh Thân Thành Trung, nhờ anh Việt, qua TK: 250.000 VND
 16. Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, nhờ anh Việt, qua TK: 300.000 VND
 17. Anh Ngô Việt Dũng, nhờ anh Việt, qua TK: 500.000 VND
 18. Anh Võ Văn Xiêu, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 19. Anh Trần Thanh Khôi, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 20. Anh Vũ Quang Trung, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 21. Anh Dương Tiến Đạt, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 22. Anh Huỳnh Ngọc Hậu, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 23. Anh Đoàn Tấn Đạt, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 24. Anh Lê Minh Tiến, nhờ anh Việt, qua TK: 300.000 VND
 25. Anh Trần Văn Khánh, nhờ anh Việt, qua TK: 1.000.000 VND
 26. Anh Trần Trọng Thủy, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 27. Anh Vũ Văn Tuấn, nhờ anh Việt, qua TK: 300.000 VND
 28. Chị Nguyễn Thị Trung Thảo: 500.000 VND
 29. Anh Lê Hoàng Việt, nhờ anh Việt, qua TK: 1.000.000 VND
 30. Anh Nguyễn Đình Kỳ, nhờ anh Việt, qua TK: 500.000 VND
 31. Bạn Lý Ngọc Anh, nhờ anh Việt, qua TK: 300.000 VND
 32. Anh Lại Văn Long, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 33. Quỹ Từ Thiện ADV, nhờ anh Việt, qua TK: 5.000.000 VND
 34. Mẹ chị Ngọc Anh, nhờ anh Việt, qua TK: 200.000 VND
 35. Anh Nguyễn Tất Thịnh, nhờ anh Việt, qua TK: 3.000.000 VND
 36. Anh Trần Hữu Hiệp, nhờ anh Việt, qua TK: 2.700.000 VND
 37. Cô Lucia Chau ( Hang Tran, Tinh Ngan, Little Final và bạn ): 14.000.000 VND
 38. Bé My ( Gia Lai ) qua TK: 300.000 VND
  439. Một người ẩn danh, qua TK: 10.000.000 VND
  440. Chị Anna Thu, qua TK: 2.000.000 VND
  441. Bạn Minh Thùy, bạn của Linh, qua TK: 1.000.000 VND
  442. Chị Kiều Oanh, Xóm Giáo 3, qua TK: 500.000 VND
  443. Chị Nguyễn Ngọc Bảo Trân, qua TK: 500.000 VND
  444. Chị Mimi Trần, Texas ( Hoa Kỳ ), qua TK: 200 USD
  445. Chị Phạm Thị Thanh Hằng ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 100 USD
  446. Gia đình và bạn hữu của MK Thái Oanh ( Hoa Kỳ ): 1.000 USD
  447. Gia đình MK Quang – Cúc ( Hoa Kỳ ): 100 USD
  448. Cô Liên Nguyễn, Melbourne ( Úc ) qua Uy: 200 AUD
  449. Cô Bùi Thị Tuyết Loan, Maryland ( Hoa Kỳ ) qua TK: 5.000.000 VND
  450. Cô Nguyễn Thị Hồng, qua TK: 5.000.000 VND

Sơ kết danh sách 9: 60.350.000 VND + 1.400 USD + 200 AUD

DANH SÁCH 10

451. Cô Hương, Hawaii ( Hoa Kỳ ) qua TK: 4.620.000 VND ( = 200 USD )
452. Cô Trinh, qua TK: 500.000 VND
453. Nhóm bạn của cô Huyền, qua TK: 2.000.000 VND
454. Cô Vũ Hoàng Mộng Trinh, qua TK: 1.000.000 VND
455. Cô Hồ Thị Mai Tường, qua TK: 1.500.000 VND
456. Hien Nguyen ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 100 USD
457. Cụ Nguyễn Bá Tri và con cháu ( Hoa Kỳ ): 1.000 USD
458. Gx. Các Thánh Tử Đạo VN, cha Hậu DCCT ( Hoa Kỳ ): 1.000 USD
459. Ông Trần Văn Hoàng ( Canada ): 15.000.000 VND
460. Chị Lê Anh Phượng ( Sàigòn ) qua TK: 3.500.000 VND

461. Chị Phạm Thị Nhài, qua TK: 1.000.000 VND
462. Bạn Dương Ngọc Trâm Anh, qua TK: 5.000.000 VND
463. Bạn Quyên, nhờ Fiat Thái Thy ( Sàigòn ): 500.000 VND
464. Bạn Trần Lý Ngân ( Sàigòn ) qua cô Nở: 1.200.000 VND
465. Chị Tú Lan ( Canada ) qua Uy: 100 CAD

466. Anh Từ Hòa Dũng ( Canada ) qua Uy: 100 CAD
467. Chị Linh Đức Hy ( Canada ) qua Uy: 100 CAD
468. Chị Trang Nguyen ( Canada ) qua Uy: 50 CAD
469. Một gia đình ẩn danh ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 100 USD
470. Một chị ẩn danh, qua TK: 1.000.000 VND

471. Chị Tuyet Tran, qua Western Union: 3.600.000 VND
472. Nhóm “Chim Hót Bình Minh” ( nhiều nước ) qua TK:
124.633.000 VND
473. Hoàng Thị Mai Trang ( Sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
474. Anh Thanh Sơn ( Hòa Lan ) qua TK: 5.400.000 VND ( = 200 EUR )

475. Một người ẩn danh ( Sàigòn ) qua TK: 300.000 VND
476. Chị Fiat Mai Minh Trang, Houston, Texas ( Hoa Kỳ ) qua Uy: 500 USD
477. Anh Lê Anh Ngọc ( Sàigòn ) qua TK: 2.000.000 VND

Sơ kết danh sách 10: 167.553.000 VND + 2.700 USD + 350 CAD

TẠM TỔNG KẾT 10 DANH SÁCH tối Chúa Nhật 15.11.2020: 
853.860.000 VND + 15.650 USD + 100 EUR + 1.100 AUD + 350 CAD

Đổi ra tiền Việt: 1.243.330.000 đồng
Đã chi các nơi: 1.030.000.000 đồng
Còn lại: 213.330.000 triệu đồng ( ngày 15.11.2020 )

 

 

 

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế