QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG

29. HOÀN TẤT QUỸ TƯƠNG TRỢ AN PHONG QUYÊN GÓP 20 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY THẬN VÀ CAO HUYẾT ÁP CHO CỤ Y NHÚT Ở GIA LAI


Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thanh Trung, Dòng Phanxicô,
điện thoại: 0362.110.618, giới thiệu cụ Y NHÚT, người dân tộc Bahnar, sinh năm 1920 ( 99 tuổi ), góa chồng từ năm 2016, làm rẫy, có 3 người con đã lập gia đình ở riêng, cụ ở một mình tại làng Plei Kleng, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum, điện thoại của trưởng làng: 0368.381.470.

Cụ Y Nhút đau yếu thường xuyên vì các bệnh huyết áp và suy thận giai đoạn 1. Năm 2018, cụ phải vào Bệnh Viện Tỉnh 2 lần. Hiện tại cụ phải uống thuốc hàng ngày, các con giúp mẹ mỗi ngày 10 ngàn đồng để uống thuốc, có bữa không có tiền phải ra xin cha ở Nhà Thờ giúp. Số tiền mượn nợ không trả nổi tính đến nay đã gần 14 triệu đồng.

Ngày 18.12.2019, chúng tôi xin mở Quỹ Tương Trợ An Phong giúp điều trị suy thận và cao huyết áp cho cụ Y Nhút với số tiền 20 triệu đồng. Mọi trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang Uy, cộng đoàn DCCT Bãi Dâu, 134/13 Trần Phú, C. 3, phường 5, thành phố Vũng Tàu, Email: lmlequanguydcct@gmail.com

Quý ân nhân ở xa có thể gửi qua Nguyen Thi No ( Nguyễn Thị Nở ), điện thoại: 0908.145.457, tài khoản ở Ngân Hàng Ngoại Thương ( Vietcombank ) Sàigòn, số tài khoản ngoại tệ: 07.21.37.058.69.60, số tài khoản tiền đồng: 07.21.00.058.69.58. Swift Code của Ngân Hàng Vietcombank: BFTVVNVX072

Danh sách các ân nhân gần xa:

Chuyển từ Quỹ giúp bà Y Nhĩu: 1.700.000 VND
Gia đình cô Lê Trinh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Một cô ở Vườn Rau Lộc Hưng ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Một Linh Mục ( gốc Vũng Tàu ): 600.000 VND
Cô Nguyễn Thế Mỹ Hân ( ? ) qua TK: 1.000.000 VND
Một người ẩn danh ( ? ) qua TK: 300.000 VND
Một người ẩn danh ( ? ) qua TK: 100.000 VND
Bạn Fiat Ngọc Quý ( Sàigòn ) qua TK: 500.000 VND
Cô Tuệ Cầm ( Hoa Kỳ ): 15.000.000 VND

Tổng kết lúc 10g25 trưa thứ năm 19.12.2019: 21.200.000 VND

Như vậy, sau 2 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 20 triệu đồng giúp bà cụ Y Nhút. Số tiền 1.200.000 VND dôi ra xin chuyển cho Quỹ giúp ông bà Y Khen và Y Phua ở Gia Lai. Xin chân thành tạ ơn Chúa, biết ơn Mẹ, Thánh An Phong, và cám ơn tất cả quý ân nhân gần xa.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế