QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Hoàn tất quyên góp đợt 8 số tiền 100 triệu đồng cứu trợ bà con miền Trung đang chịu thảm họa môi trường

Ca chet 9


Qua sự giới thiệu của cha Hoàng Anh Ngợi, chúng tôi xin tiếp tục quyên góp cho bà con ngư dân ở Giáo Xứ Văn Phú, xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc Giáo Hạt Hòa Ninh, Giáo Phận Vinh, hiện do Lm. Giuse Nguyễn Quang Trung phụ trách, điện thoại: 0947.546.123. Bà con ở đây, khoảng 2.500 người, lâu nay sống nhờ nghề cá, nguồn mưu sinh từ biển đã mất do thảm họa nhiễm độc môi trường, hiện cũng đang rơi vào tình trạng thiếu thốn khẩn cấp, rất cần được chia sẻ cứu trợ.

Mọi khoản tiền xin gửi về: Chủ tài khoản: Nguyen Thi No, số tài khoản ngoại tệ: 07.21.37.058.69.60, số tài khoản tiền Việt Nam: 07.21.00.058.69.58, Ngân Hàng Ngoại Thương ( Vietcombank ) Sàigòn, Swift Code: BFTVVNVX072.

Danh sách quý ân nhân đợt 8:

Tồn lại từ đợt 7: 2.800.000 VND
Fiat Thương – Hoa, Dung – Điệp, Tuyết Ngân ( Bình Thuận ): 1.200.000 VND
Ân nhân ghi là Thi ở Cali ( Hoa Kỳ ) qua TK cô Nở: 11.100.000 VND
Ân nhân ghi là Vu Thi Quy ( ? ) qua TK cô Nở: 2.000.000 VND
Cô Kim Anh ( Sàigòn ): 10.000.000 VND
Một người ở Gx. Thánh Tịnh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Bà Bảy ( Hoa Kỳ ) qua bà Thơ: 100 USD
Một ân nhân ghi là Tu Le ( Hoa Kỳ ): 300 USD
Một ân nhân ghi là Cung N. Pham ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Ông Đỗ Trảng ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 100 USD
Cụ Hoàng Thị Hiệp ( Hoa Kỳ ): 300 USD
Ân nhân ghi là Viet Dung Ly ( Hoa Kỳ ): 300 USD
Ân nhân ghi là Tan D. Pham ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Ân nhân ghi là Man Khoi ( Hoa Kỳ ): 400 USD
Bà Vũ Thị Kim Vĩnh ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Ông Huỳnh Tấn Lộc ( Hoa Kỳ ): 500 USD
Ông Phạm Tất Đắc ( ? ) qua TK cô Nở: 2.000.000 VND
Cô Christine Myle Nguyen ( Hoa Kỳ ): 300 USD
Cô Hoàng Thị Chi Hương ( ? ) qua TK cô Nỡ: 10.000.000 VND

Tổng kết đợt 8 đến 14 giờ 20 trưa thứ hai 23.5.2016:
50.450.000 VND + 3.000 USD = 115.600.000 VND

Như vậy, chúng ta lại hoàn tất đợt quyên góp thứ 8 với số tiền là 100 triệu đồng dành cho bà con ngư dân Giáo Xứ Văn Phú, thuộc tỉnh Quảng Bình. Số tiền 15.600.000 VND dôi ra xin được chuyển sang cho đợt quyên góp thứ 9.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế