QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Hoàn tất quyên góp đợt 13 số tiền 200 triệu đồng cứu trợ bà con miền Trung đang chịu thảm họa môi trường

 Gao giup Gx. Van Phu - Quang Binh ngay 30.5.2016

Gao giup Gx. Van Phu - Quang Binh 30.5.2016

( Ảnh chụp cha Nguyễn Quang Trung và cha Hoàng Anh Ngợi
tổ chức phân phát gạo cứu trợ cho bà con ngư dân
Giáo Xứ Văn Phú, tỉnh Quảng Bình ngày thứ hai 30.5.2016 )

QUYÊN GÓP ĐỢT 13

Chúng tôi đã xin ngưng quyên góp sau đợt thứ 12, tuy nhiên nhiều ân nhân gửi Mail và gọi phone về khích lệ và yêu cầu chúng tôi cố gắng tiếp tục đứng ra lo liệu quyên góp các đợt tiếp theo để giúp bà con ngư dân.

Vậy chúng tôi xin tiếp tục quyên góp đợt thứ 13 với mức 200 triệu đồng, chia đều cho 4 nơi: Giáo Xứ Cồn Sẻ, Giáo Xứ Đông Yên, Giáo Xứ Văn Phú và làng Hải Phong, mỗi nơi 50 triệu đồng. 

Mọi khoản tiền xin gửi về: Chủ tài khoản: Nguyen Thi No, số tài khoản ngoại tệ: 07.21.37.058.69.60, số tài khoản tiền Việt Nam: 07.21.00.058.69.58, Ngân Hàng Ngoại Thương – Vietcombank Sàigòn, Swift Code: BFTVVNVX072

Danh sách quý ân nhân đợt 13:

Tồn lại từ đợt 12: 62.615.000 VND
Bác sĩ Đặng Ngọc Sơn, Gx. Tân Phú ( Sàigòn ): 100 USD
Gia đình anh chị Tuấn – An ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Một gia đình ẩn danh ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Gia đình anh chị Cường – Xuân ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Gia đình anh Thạch ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD 
Ông bà Trần Viết Hiệt, Oklahoma City ( Hoa Kỳ ): 500 USD
Ông bà Trần Đức Đông, Oklahoma City ( Hoa Kỳ ): 40 USD
Cô Hoàng Điệp, Oklahoma City ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Cô Đào, cộng đoàn Nhà Thờ St. Columban, Cali ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Cô Thanh Nở, quận 3 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Cô Trang Mai ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Ân nhân ghi là Hoa Khoa Ngoc Nguyen ( Hoa Kỳ ): 210 USD
Ân nhân ghi là Phuong Huynh ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Cô Nguyễn Thị Lệ Thu ( Sàigòn ): 100 USD
Ông Trần Văn Tỉnh, Phú Nhuận ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Ông Lê Văn Ba, Washington State ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Sydney ( Úc ): 1.000.000 VND
Cô Nguyễn Hạnh Phương, Sydney ( Úc ): 1.000.000 VND
Gia đình Cửu-Dung, Phước-Hồng, Cường-Liễu ( Đan Mạch ): 22.350.000 VND
Cô Phạm Thị Yến ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Ông Giuse Đặng Văn Nam, quận 3 ( Sàigòn ): 500.000 VND
Ông bà Bình – Lài, Đăk Mil ( Đăk Nông ): 1.000.000 VND
Ông bà Thi – Nga, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 300 USD
Ông bà Toàn, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Ông Đinh Ngọc Tuyển, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Bà Nguyễn Thị Nữ, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Ông Nguyễn Văn Nam, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Anh chị Lý Văn Nam, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Ông Trần Đức Cường, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 200 USD 
Bà Trần Thị Vân, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Ông Đỗ Xuan Triều, Nhóm Gioan Tiền Hô Cali ( Hoa Kỳ ): 2000 USD
Chị Phạm Thị Cẩm Tú ( ? ) qua TK cô Nở: 400.000 VND
Ân nhân ghi là Chau Thuy ( Hoa Kỳ ): 200 USD

Tổng kết đợt 13 đến 13 giờ trưa thứ hai 6.6.2016:
90.805.000 VND + 5.550 USD = 214.435.000 VND

Như vậy chỉ sau 3 ngày, chúng ta đã hoàn tất thêm đợt quyên góp thứ 13 với 200 triệu đồng. Số tiền 14.435.000 VND xin chuyển sang cho đợt quyên góp thứ 14 cũng với mức 200 triệu đồng.

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế