Có 1 phản hồi

  • Sự hiện diện của những người “mẹ” trong bài giảng của Cha đã ướp mặn những nhạt nhẽo cuộc đời người chiến sĩ thật ngọt ngào và êm ái.
    Ước gì chúng con biết đi vào thực tại hôm nay một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất êm ái và đầy đơn sơ như tấm lòng các bà mẹ xưa kia… để chúng con thật sự trở nên muối mặn giữa đời đầy đau khổ và 💔💔💔bất hạnh hôm nay.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế