QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Hoàn tất quyên góp đợt 9 số tiền 100 triệu đồng cứu trợ bà con miền Trung đang chịu thảm họa môi trường

09. Gao gup Gx. Con Se 5.2016

Ảnh chụp cha Hoàng Anh Ngợi phân phát gạo cứu trợ
tại Giáo Xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình


Qua sự giới thiệu của cha Hoàng Anh Ngợi, chúng tôi xin tiếp tục quyên góp đợt thứ 9, số tiền là 100 triệu đồng cho bà con ngư dân ở Giáo Xứ Văn Phú, xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc Giáo Hạt Hòa Ninh, Giáo Phận Vinh, hiện do Lm. Giuse Nguyễn Quang Trung phụ trách, điện thoại: 0947.546.123. Bà con ở đây, khoảng 2.500 người, lâu nay sống nhờ nghề cá, nguồn mưu sinh từ biển đã mất do thảm họa nhiễm độc môi trường, hiện cũng đang rơi vào tình trạng thiếu thốn khẩn cấp, rất cần được chia sẻ cứu trợ.

Được biết cha Trung đang bị bệnh phải điều trị, chính cha Ngợi sẽ đứng ra lo liệu mua gạo và phân phát cứu trợ cho bà con tại đây thay cho cha Trung ( hai cha là bạn cùng lớp trong Đại Chủng Viện ).

Mọi khoản tiền xin gửi về: Chủ tài khoản: Nguyen Thi No, số tài khoản ngoại tệ: 07.21.37.058.69.60, số tài khoản tiền Việt Nam: 07.21.00.058.69.58, Ngân Hàng Ngoại Thương ( Vietcombank ) Sàigòn, Swift Code là: BFTVVNVX072.

Danh sách quý ân nhân đợt 9:

Tồn lại từ đợt 8: 15.600.000 VND
Ân nhân ghi là Ka Thuong ( ? ) qua dịch vụ: 100 USD
Ân nhân ghi là Ngoc Tri Huynh ( Canada ): 200 CAD
Ông Nguyễn Văn Thanh ở Texas ( Hoa Kỳ ): 1.000.o000 VND
Cô Hoàng-Oanh Nguyễn ( Hoa Kỳ ) qua dịch vụ: 300 USD
Ông Nguyễn Dương ( Hoa Kỳ ) qua Sr. Savio: 50 USD
Quý và Phipot ( Hoa Kỳ ) qua Sr. Savio: 100 USD
Cô Nguyễn Thanh Hằng ( Hoa Kỳ ) qua Sr. Savio: 100 USD
Bạn Fiat Quỳnh My ( Đức ): 200 EUR
Anh chị Bui Vien – H. Thuy ở Virginia ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Anh chị Vu Huong – Chanh ở New Jersey ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Anh chị Song Nga ở California ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Chị Hong ở Philadelphia ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Em Tram – Vu Tran ở Florida ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Anh chị Nhan Nho Vo ở Florida ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Anh chị Hien – Ha Ngo ở Virginia ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Anh chị Dung – Ta Binh ở Virginia ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Anh chị Teo – Hanh Phan ở Virginia ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Anh Kevin Dung Anh Le ở Maryland ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Anh Johnny Ha ở Virginia ( Hoa Kỳ ): 70 USD
Anh chị Tuc Dao ở Maryland ( Hoa Kỳ ): 80 USD
Anh Tommy Nguyen ở Maryland ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Anh Tuan Nguyen ở Maryland ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Anh chị Nguyen Diem – Vu Lien ở Virginia ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Ân nhân ghi là Hoa Nguyen ( Hoa Kỳ ): 500 USD
Ân nhân ghi là Cam Nhung Nguyen ( Hoa Kỳ ): 400 USD
Ân nhân ghi là Chau Lam ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Ân nhân ghi là Thi Phung Nguyen ( Hoa Kỳ ): 9.650.000 VND

Sơ kết đợt 9 đến 11 giờ 40 trưa thứ ba 24.5.2016:
26.250.000 VND + 2.900 USD + 200 CAD + 200 EUR

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế