NIỀM VUI GIÁNG SINH

GIÁNG SINH 2019 VỚI DÀN HỢP XƯỚNG CỦA NHẠC SĨ LỪNG DANH ANDRÉ RIEU

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế