NHUNG CON TEM DEP

NHỮNG BỘ TEM ĐẸP ( 032 ): Thứ tư 5.8.2020, Ba bộ tem về các loài chim của Anh, Ái Nhĩ Lan và Cam BốtNếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế