NHUNG CON TEM DEP

MỖI NGÀY NGẮM MỘT BỘ TEM ĐẸP ( 029 ): Thứ sáu 14.2.2020, Valentine’ Day – Tem của Anh, Mỹ, Phi Luật Tân và Zimbabue Monaco

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế