NHUNG CON TEM DEP

MỖI NGÀY NGẮM MỘT BỘ TEM ĐẸP ( 021 ): Thứ năm 9.1.2020, Bộ tem 12 CON GIÁP năm 2020 của Hàn Quốc ( South Korea )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế