NHUNG CON TEM DEP

MỖI NGÀY NGẮM MỘT BỘ TEM ĐẸP ( 018 ): Thứ ba 7.1.2020, Bộ tem Năm CON CHUỘT 2020 của Tân Tây Lan

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế