NHUNG CON TEM DEP

MỖI NGÀY NGẮM MỘT BỘ TEM ĐẸP ( 012 ): Thứ bảy 14.12.2019, 6 con tem Nhật Bản về chủ đề TRẺ EM

Xin giới thiệu 6 con tem
trong số hàng trăm con tem
có hình trình bày rất vui và dễ thương
về chủ đề TRẺ EM
của Bưu Chính Vương Quốc Nhật Bản.

Có thể khách quan nhận định rằng
Nhật Bản
là quốc gia dành cho chủ đề về trẻ em
một chỗ đứng trân trọng đặc biệt
trong sự phát triển Bưu Hoa.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế