NHUNG CON TEM DEP

MỖI NGÀY NGẮM MỘT CON TEM ĐẸP ( 004 ): Thứ năm 5.12.2019, BỘ TEM VIỆT NAM: “HỌP BẠN HƯỚNG ĐẠO TOÀN QUỐC NĂM 1959”

Bộ tem gồm 4 con cùng một hình vẽ nhưng khác màu,
với 4 mệnh giá 3đ, 4đ, 8đ và 20đ,
được Bưu Chính Việt Nam Cộng Hòa phát hành ngày 25.12.1959
để kỷ niệm Trại Họp Bạn Hướng Đạo Toàn Quốc năm 1959
mang tên “Phục Hưng” với 2.500 trại sinh
được tổ chức tại Lâm viên Quốc Gia Trảng Bom, Biên Hòa,
đánh dấu giai đoạn hưng khởi trở lại
của phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam
sau những ngày chiến tranh, đói kém, loan ly,
chia đôi đất nước với Hiệp Định Genève 20.7.1954

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế