NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

Thơm tho hay hôi hám ?

Co Chi Lan


Khổng Tử có ví von: “Ở chung với người thiện như vào nhà có cỏ Chi Lan, ở lâu mà chẳng thấy mùi thơm, tức là mình cũng đã hóa ra thơm vậy.”

Vâng, một kẻ vào vườn hoa Lan đầy hương thơm, lúc đầu còn nhận ra mùi hương nhưng dần dà trở thành quen thuộc, trở thành bình thường, không còn thấy hương thơm, như kẻ tiểu nhân sống với người quân tử, dần dần được cảm hóa thành tốt lành lúc nào mà không hay biết. 

Cũng theo lời Khổng Tử: “Ở chung với người bất lương, như vào trong chợ cá ươn, ở lâu mà chẳng biết mùi hôi, vì mình cũng hóa ra hôi vậy !”

Thật vậy, người mới vào chợ cá, lúc đầu còn nghe mùi hôi tanh, dần dà quen thuộc, không còn nghe mùi tanh tưởi khó chịu nữa, như người quân tử sống với kẻ tiểu nhân, dần dần bị đồng hóa bởi cái xấu mà không hay biết.

Từ FB của Linh Bono

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế