NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH NGAY TỪ ĐẦU

Một người cao tuổi nhìn lại quãng đời đã qua với những năm tháng sôi sục lý tưởng và hoài bão, nay trầm ngâm ghi lại như một lời tự thú cũng là một lời nhắn gửi các thế hệ trẻ:

“Khi còn là thanh niên, tôi muốn thay đổi thế giới; sau đó, tôi hiểu rằng, thay đổi thế giới là điều không tưởng, thế là tôi thử thay đổi đất nước mình…

Khi hiểu rằng, không thể thay đổi đất nước, tôi bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi thành phố, làng xóm mình, điều nầy tôi cũng không làm được…

Theo dòng thời gian, tôi đã đến tuổi trung niên, tôi nghĩ đến chuyện thay đổi gia đình…

Nay khi đã về già, tôi nhận ra rằng, điều duy nhất tôi có thể làm được là thay đổi chính mình…

Và tôi chợt nghiệm ra rằng, giá như tôi thay đổi bản thân ngay từ đầu, thì tôi đã có thể tác động để thay đổi gia đình mình, và điều đó có thể gây ảnh hưởng đến thành phố và làng xóm mình. Những thay đổi nầy sẽ giúp biến đổi đất nước, và qua đó, tôi có thể góp phần thay đổi thế giới”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế