NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

THANH THẢN UNG DUNG


Một lần kia, một con quạ bay trên bầu trời, mỏ quắp một miếng thịt. Phát hiện ra điều ấy, lập tức có tới cả chục con quạ khác đuổi theo bu quanh tấn công giằng giật miếng mồi.

Thấy đuối sức, con quạ đành nhả miếng thịt ra. Bấy giờ những con quạ kia liền để nó bay đi bình an và quay sang tranh nhau miếng thịt nó để rơi lại.

Con quạ lúc đó mới ngộ ra được một điều, nó kêu lên một cách sung sướng: “A ha, bây giờ ta mới thực sự cảm thấy thanh thản ung dung, vì cả bầu trời là của ta”.

KHUYẾT DANH

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế