NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

NGẪM…


Bò làm việc mệt quá, than với chó: “Tao mệt quá !”

Chó gặp mèo tâm sự: “Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ một chút”.

Mèo gặp dê tán chuyện: “Bò nó muốn nghỉ một ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽ ông chủ bắt nó làm quá sức”.

Dê gặp gà: “Bò nó đòi nghỉ làm, ông chủ bắt nó làm đến kiệt sức thì phải”.

Gà gặp heo nói: “Biết chuyện gì chưa ? Bò nó định bỏ việc và đổi chủ đấy”.

Heo đi mách với bà chủ: “Bò nó định đổi chủ hay sao ấy bà ạ, nghe nói nó muốn bỏ việc vì công việc quá nặng.”

Bà chủ nói ông chủ: “Này ông, bò nó định làm phản, nó muốn đổi chủ”.

Ông chủ tức giận quát: “A, con bò này đã lười lại định làm phản à, thịt nó thôi !”

Kết quả: Bò bị giết thịt !

Nếu con bò không than với những kẻ nhiều chuyện thêm bớt thì nó đã không bị giết. Nếu ông chủ không hồ đồ nghe lời thị phi, không hỏi rõ trắng đen thì đã không giết oan con bò trung thành, lại đang chịu khó làm việc.

Vậy nên đừng có gặp ai cũng kể khổ, trên đời này rất ít người biết thông cảm với người khác, đa phần toàn nghe như chuyện tào lao rồi đi rỉ tai lan truyền khắp nơi.

Một câu chuyện qua miệng kẻ thứ hai là nó đã bị chế biến thêm thắt. Vậy đừng vội phán xét hay trách móc người khác khi mình chỉ nghe từ một phía. 

Là người thông minh phải biết lắng nghe và nhận định cho chín chắn.

Từ FB Suy Ngẫm

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế