NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

Này con, con học…

Hoa sen 3

Người đời học nói. Con học làm thinh.
Người đời học văn minh. Con học đạo đức.
Người đời theo kiến thức. Con học đạo huyền vi.
Người đời mê si. Con học tỉnh thức.

Người đời học nhớ. Con tập cách quên.
Người đời ngó lên. Con tập nhìn xuống.
Người đời ham muốn. Con tập xả ly.
Người đời sân si. Con tập hòa ái.

Người đời tự đại. Con tập khiêm từ.
Người đời khư khư. Con hành đại xả.
Người đời muôn ngã. Con một con đường.
Người đời vô thường. Con về nẻo Giác.

Sen mọc từ bùn mà sen thơm ngát.
Con đường giải thoát thẳng lối con đi !

THÍCH TÁNH TUỆ,
Tinh ngôn, Đạo Phật ngày nay

 

 

 

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế